08:00 Aug 29Table 1
Gr. A Round 1 Singles
SargunamSHANMUGA SUNDARAM
India
0
:
2
India
A Hari PrakashB Ananda Kumar
W.O.
08:00 Aug 29Table 2
Gr. C Round 1 Singles
ShrinivasanPARTHASARATHI
India
2
:
1
India
RajkiranPALANI
8:12
12:9
12:10
08:30 Aug 29Table 1
Gr. B Round 1 Singles
DharaneeshvararGOKULGANDHI
India
1
:
2
India
B J Tharun KumarB Jai Shankar
6:12
12:10
6:12
08:30 Aug 29Table 2
Gr. D Round 1 Singles
Jebin MersarinCLARAT
India
0
:
2
India
Ajay Praghajeeth RajanGUNASEKARAN
4:12
11:12
09:00 Aug 29Table 1
Gr. A Round 1 Singles
ElginSOBHANAM
India
0
:
2
India
GowthamanSelvam
6:12
7:12
09:00 Aug 29Table 2
Gr. C Round 1 Singles
ElbinSOBHANAM
India
1
:
2
India
M HarshadP MOORTHY
12:10
9:12
12:14
09:30 Aug 29Table 1
Gr. B Round 1 Singles
DhanasekaranPALANISAMY
India
2
:
0
India
SiddheswaranRAJENDRAN
12:10
12:8
09:30 Aug 29Table 2
Gr. D Round 1 Singles
Gnana PrabhuRAJENDRAN
India
2
:
0
India
M M ArjunM MANICKAM
12:4
12:4
10:00 Aug 29Table 1
Gr. A Round 2 Singles
ElginSOBHANAM
India
0
:
2
India
A Hari PrakashB Ananda Kumar
7:12
6:12
10:00 Aug 29Table 2
Gr. C Round 2 Singles
ElbinSOBHANAM
India
2
:
0
India
RajkiranPALANI
12:9
12:8
10:30 Aug 29Table 1
Gr. B Round 2 Singles
DhanasekaranPALANISAMY
India
2
:
1
India
B J Tharun KumarB Jai Shankar
12:6
11:12
15:13
10:30 Aug 29Table 2
Gr. D Round 2 Singles
Jebin MersarinCLARAT
India
0
:
2
India
Gnana PrabhuRAJENDRAN
10:12
9:12
11:00 Aug 29Table 1
Gr. A Round 2 Singles
Pranava DharsanVENKATESH
India
2
:
0
India
GowthamanSelvam
12:4
12:8
11:00 Aug 29Table 2
Gr. C Round 2 Singles
Abdur RahmanNASAR
India
2
:
0
India
M HarshadP MOORTHY
12:8
12:6
11:30 Aug 29Table 1
Gr. B Round 2 Singles
JagadeepMURUGAN
India
2
:
0
India
SiddheswaranRAJENDRAN
12:5
12:10
11:30 Aug 29Table 2
Gr. D Round 2 Singles
Ajay Praghajeeth RajanGUNASEKARAN
India
2
:
0
India
M M ArjunM MANICKAM
12:5
12:8
12:00 Aug 29Table 1
Gr. A Round 3 Singles
Pranava DharsanVENKATESH
India
2
:
0
India
ElginSOBHANAM
12:9
12:7
12:00 Aug 29Table 2
Gr. C Round 3 Singles
Abdur RahmanNASAR
India
2
:
0
India
ElbinSOBHANAM
12:8
12:5
12:30 Aug 29Table 1
Gr. B Round 3 Singles
JagadeepMURUGAN
India
1
:
2
India
DhanasekaranPALANISAMY
10:12
12:9
12:14
12:30 Aug 29Table 2
Gr. D Round 3 Singles
Jebin MersarinCLARAT
India
2
:
0
India
M M ArjunM MANICKAM
12:8
12:7
show more...