My timeVenue time
22:00Oct 23Table 1
Gr. B Round 5 Singles
KarolZIOLKOWSKI
Poland
1
:
2
Poland
KarolPOLESIAK
12:11
2:12
7:12
22:00Oct 23Table 1
Gr. B Round 4 Singles
PatrykKAMINSKI
Poland
2
:
0
Poland
KarolZIOLKOWSKI
12:7
12:2
22:00Oct 23Table 1
Gr. B Round 3 Singles
KarolZIOLKOWSKI
Poland
0
:
2
Poland
BartlomiejFRANCZUK
6:12
6:12
22:00Oct 23Table 1
Gr. B Round 3 Singles
PatrykKAMINSKI
Poland
2
:
0
Poland
KarolPOLESIAK
12:8
12:8
22:00Oct 23Table 1
Gr. B Round 2 Singles
KarolPOLESIAK
Poland
2
:
1
Poland
KonradNOWICKI
9:12
12:7
12:9
22:00Oct 23Table 1
Gr. B Round 1 Singles
KarolPOLESIAK
Poland
0
:
2
Poland
BartlomiejFRANCZUK
5:12
7:12
22:00Oct 23Table 1
Gr. D Round 2 Singles
JanOCHEDALSKI
Poland
2
:
0
Poland
KacperSKARZYNSKI
12:8
12:6
22:00Oct 23Table 1
Gr. D Round 1 Singles
Przemyslaw KacperMistrzak
Poland
2
:
0
Poland
KacperSKARZYNSKI
12:10
12:9
22:00Oct 23Table 2
Gr. B Round 5 Singles
PatrykKAMINSKI
Poland
2
:
1
Poland
KonradNOWICKI
5:12
12:6
12:8
22:00Oct 23Table 2
Gr. B Round 2 Singles
PatrykKAMINSKI
Poland
2
:
0
Poland
BartlomiejFRANCZUK
12:6
12:11
22:00Oct 23Table 2
Gr. B Round 1 Singles
KarolZIOLKOWSKI
Poland
0
:
2
Poland
KonradNOWICKI
4:12
4:12
22:00Oct 23Table 2
Gr. D Round 5 Singles
JanOCHEDALSKI
Poland
2
:
0
Poland
FranciszekTUSINSKI
12:6
12:9
22:00Oct 23Table 2
Gr. D Round 5 Singles
PiotrCYGAN
Poland
2
:
0
Poland
Przemyslaw KacperMistrzak
12:5
12:6
22:00Oct 23Table 2
Gr. D Round 3 Singles
JanOCHEDALSKI
Poland
2
:
0
Poland
Przemyslaw KacperMistrzak
12:10
12:8
22:00Oct 23Table 2
Gr. D Round 2 Singles
Przemyslaw KacperMistrzak
Poland
2
:
1
Poland
FranciszekTUSINSKI
12:10
11:12
12:6
22:00Oct 23Table 2
Gr. C Round 3 Singles
BartlomiejGOLASIEWICZ
Poland
2
:
0
Poland
FranciszekMRZYGLOD
12:10
12:3
22:00Oct 23Table 3
Gr. A Round 3 Singles
BartoszJANUSZEWSKI
Poland
2
:
0
Poland
KrystianMICHALCZYK
22:00Oct 23Table 3
Gr. C Round 1 Singles
GrzegorzSTASKIEWICZ
Poland
2
:
0
Poland
FranciszekMRZYGLOD
22:00Oct 23Table 3
Gr. C Round 2 Singles
GrzegorzSTASKIEWICZ
Poland
0
:
2
Poland
Konrad TARKOWSKI
W.O.
22:00Oct 23Table 3
Gr. D Round 4 Singles
JanOCHEDALSKI
Poland
0
:
2
Poland
PiotrCYGAN
show more...