06:20 Dec 11Table 4
Gr. D Round 3 Doubles
AlanGALECKI
MateuszTWAROWSKI
Poland
Poland
2
:
0
Poland
Poland
KacperKAMINSKI
KarolPOLESIAK
12:3
12:7
10:00 Dec 11Table 1
Gr. A Round 1 Singles
MarekPOKWAP
Poland
2
:
0
Poland
PatrykBLASZCZUK
W.O.
10:00 Dec 11Table 2
Gr. B Round 1 Singles
KarolPOLESIAK
Poland
2
:
0
Poland
PawelSTANCZUK
12:5
12:5
10:00 Dec 11Table 3
Gr. C Round 1 Singles
KonradNOWICKI
Poland
2
:
0
Poland
MiroslawKOSOWSKI
12:4
12:3
10:00 Dec 11Table 4
Gr. D Round 1 Singles
KarolZIOLKOWSKI
Poland
2
:
0
Poland
PiotrPACEK
12:4
12:5
10:20 Dec 11Table 1
Gr. A Round 1 Singles
KacperKAMINSKI
Poland
0
:
2
Poland
OlafPOWIERZA
10:12
0:12
10:20 Dec 11Table 2
Gr. B Round 1 Singles
KrzysztofMIKULSKI
Poland
2
:
0
Poland
JakubKAWALEC
12:1
12:8
10:20 Dec 11Table 3
Gr. C Round 1 Singles
PiotrPINKIEWICZ
Poland
2
:
1
Poland
PaulinaLEZAK
12:10
10:12
12:10
10:20 Dec 11Table 4
Gr. D Round 1 Singles
AlanGALECKI
Poland
2
:
0
Poland
MaciejSOLDAN
12:3
12:4
10:40 Dec 11Table 1
Gr. A Round 5 Singles
MarekPOKWAP
Poland
2
:
0
Poland
KacperKAMINSKI
12:4
12:4
10:40 Dec 11Table 2
Gr. B Round 5 Singles
PatrykKAMINSKI
Poland
2
:
0
Poland
PawelSTANCZUK
12:2
12:2
10:40 Dec 11Table 3
Gr. C Round 1 Singles
BartlomiejFRANCZUK
Poland
2
:
0
Poland
Przemyslaw KacperMistrzak
12:9
12:9
10:40 Dec 11Table 4
Gr. D Round 1 Singles
JanOCHEDALSKI
Poland
2
:
0
Poland
RadoslawPYFFEL
12:3
12:7
11:00 Dec 11Table 1
Gr. A Round 5 Singles
AdrianDUSZAK
Poland
2
:
0
Poland
PatrykBLASZCZUK
W.O.
11:00 Dec 11Table 2
Gr. B Round 5 Singles
KarolPOLESIAK
Poland
2
:
0
Poland
KrzysztofMIKULSKI
12:7
12:5
11:00 Dec 11Table 3
Gr. C Round 5 Singles
KonradNOWICKI
Poland
2
:
0
Poland
PiotrPINKIEWICZ
12:7
12:11
11:00 Dec 11Table 4
Gr. D Round 5 Singles
PiotrPACEK
Poland
2
:
0
Poland
MaciejSOLDAN
12:6
12:10
11:20 Dec 11Table 1
Gr. A Round 3 Singles
MarekPOKWAP
Poland
0
:
2
Poland
OlafPOWIERZA
12:5
12:8
11:20 Dec 11Table 2
Gr. B Round 2 Singles
PatrykKAMINSKI
Poland
2
:
0
Poland
JakubKAWALEC
12:2
12:3
11:20 Dec 11Table 3
Gr. C Round 5 Singles
BartlomiejFRANCZUK
Poland
2
:
0
Poland
MiroslawKOSOWSKI
12:5
12:9
show more...