Sierra Leone Challenger Series - Round 2

Mar 27-28, 2021

Sierra Leone

Closed

Group A
Name:12345SetsPointsP
SL
1. KANNEH Sonnie
2:0 2:1 2:0 2:0 8:1 84:72 8
SL
2. SANKOH Kalie G
0:2 0:2 2:0 2:0 4:4 64:65 6
SL
3. KARGBO Mohamed
1:2 2:0 0:2 2:0 5:4 76:79 6
SL
4. KANU Hassan
0:2 0:2 2:0 2:0 4:4 61:69 6
SL
5. SALLU IBRAHIM Mahmoud
0:2 0:2 0:2 0:2 0:8 0:0 0
Group B
Name:12345SetsPointsP
SL
1. Kamara Ibrahim
2:0 2:0 2:0 2:0 8:0 96:35 8
SL
2. CONTEH Samuel
0:2 2:0 2:0 2:0 6:2 90:34 7
SL
3. KAMARA Kadiatu G
0:2 0:2 2:1 2:0 4:5 62:81 6
SL
4. KARGBO Issa
0:2 0:2 1:2 2:0 3:6 66:82 5
SL
5. Bangura Lamranah
0:2 0:2 0:2 0:2 0:8 14:96 4
Group C
Name:1234SetsPointsP
SL
1. KOROMA Ibrahim Sorie
2:1 2:0 2:0 6:1 51:39 6
SL
2. SESAY Ibrahim
1:2 2:1 2:0 5:3 64:45 5
SL
3. KAMARA Dauda
0:2 1:2 2:0 3:4 28:59 4
SL
4. BANGURA Alhaji
0:2 0:2 0:2 0:6 0:0 0
Group D
Name:1234SetsPointsP
SL
1. BANGURA Abdulai
2:1 2:0 0:2 4:3 64:65 5
SL
2. MARAH Alusine Deen
1:2 2:0 2:0 5:2 78:41 5
SL
3. KAMARA Mohamed
0:2 0:2 2:0 2:4 40:50 4
SL
4. KAMARA Hawanatu A
2:0 0:2 0:2 2:4 30:56 4