My timeVenue time
Group A
Name:12345SetsPointsP
SL
1. Sonnie KANNEH
2:0
2:1
2:0
2:0
8:1 84:72 8
SL
2. Kalie G SANKOH
0:2
0:2
2:0
2:0
4:4 64:65 6
SL
3. Mohamed KARGBO
1:2
2:0
0:2
2:0
5:4 76:79 6
SL
4. Hassan KANU
0:2
0:2
2:0
2:0
4:4 61:69 6
SL
5. Mahmoud SALLU IBRAHIM
0:2
0:2
0:2
0:2
0:8 0
Group B
Name:12345SetsPointsP
SL
1. Ibrahim Kamara
2:0
2:0
2:0
2:0
8:0 96:35 8
SL
2. Samuel CONTEH
0:2
2:0
2:0
2:0
6:2 90:34 7
SL
3. Kadiatu G KAMARA
0:2
0:2
2:1
2:0
4:5 62:81 6
SL
4. Issa KARGBO
0:2
0:2
1:2
2:0
3:6 66:82 5
SL
5. Lamranah Bangura
0:2
0:2
0:2
0:2
0:8 14:96 4
Group C
Name:1234SetsPointsP
SL
1. Ibrahim Sorie KOROMA
2:1
2:0
2:0
6:1 51:39 6
SL
2. Ibrahim SESAY
1:2
2:1
2:0
5:3 64:45 5
SL
3. Dauda KAMARA
0:2
1:2
2:0
3:4 28:59 4
SL
4. Alhaji BANGURA
0:2
0:2
0:2
0:6 0
Group D
Name:1234SetsPointsP
SL
1. Abdulai BANGURA
2:1
2:0
0:2
4:3 64:65 5
SL
2. Alusine Deen MARAH
1:2
2:0
2:0
5:2 78:41 5
SL
3. Mohamed KAMARA
0:2
0:2
2:0
2:4 40:50 4
SL
4. Hawanatu A KAMARA
2:0
0:2
0:2
2:4 30:56 4