12:00 Table 1
Gr. A Round 1 Women’s doubles
EmilyEITZMAN
CarolynGRECO
United States
United States
2
:
0
United States
United States
KarolinaCHOLEWA
Elena MCCARTHY
12:3
12:1
12:00 Table 2
Gr. A Round 1 Women’s doubles
NancyAVESYAN
Megan Kostolansky
United States
United States
2
:
0
United States
United States
MartaCHOLEWA
SaraSHERIDAN
12:9
12:8
12:30 Table 1
Gr. A Round 2 Women’s doubles
EmilyEITZMAN
CarolynGRECO
United States
United States
2
:
0
United States
United States
NancyAVESYAN
Megan Kostolansky
12:4
12:5
12:30 Table 2
Gr. A Round 2 Women’s doubles
KarolinaCHOLEWA
Elena MCCARTHY
United States
United States
1
:
2
United States
United States
MartaCHOLEWA
SaraSHERIDAN
9:12
12:10
8:12
13:00 Table 1
Gr. A Round 3 Women’s doubles
EmilyEITZMAN
CarolynGRECO
United States
United States
2
:
0
United States
United States
MartaCHOLEWA
SaraSHERIDAN
12:1
12:2
13:00 Table 2
Gr. A Round 3 Women’s doubles
NancyAVESYAN
Megan Kostolansky
United States
United States
2
:
1
United States
United States
KarolinaCHOLEWA
Elena MCCARTHY
11:12
12:6
12:10
14:00 Table 1
Bronze matchWomen’s doubles
KarolinaCHOLEWA
Elena MCCARTHY
United States
United States
2
:
0
United States
United States
MartaCHOLEWA
SaraSHERIDAN
12:10
12:4
14:30 Table 1
Gold matchWomen’s doubles
EmilyEITZMAN
CarolynGRECO
United States
United States
2
:
0
United States
United States
NancyAVESYAN
Megan Kostolansky
12:5
12:0
13:30 Table 1
Semi-finalWomen’s doubles
EmilyEITZMAN
CarolynGRECO
United States
United States
2
:
0
United States
United States
KarolinaCHOLEWA
Elena MCCARTHY
12:1
12:3
13:30 Table 2
Semi-finalWomen’s doubles
NancyAVESYAN
Megan Kostolansky
United States
United States
2
:
0
United States
United States
MartaCHOLEWA
SaraSHERIDAN
12:6
12:6