Group A
Name:123SetsPointsP
BG
1. Anton KIRYAKOV
2:0
2:0
4:0 48:19 4
BG
2. Aleksandra YANEVA
0:2
2:0
2:2 40:27 3
BG
3. Nedelcho ANDONOV
0:2
0:2
0:4 6:48 2
Group B
Name:123SetsPointsP
BG
1. Stoycho ZHEKOV
2:0
2:0
4:0 48:18 4
BG
2. Daniel DIMITROV
0:2
2:0
2:2 39:33 3
BG
3. Kremena GOCHEVA
0:2
0:2
0:4 12:48 2
Group C
Name:123SetsPointsP
BG
1. Dian GEORGIEV
2:0
2:0
4:0 48:20 4
BG
2. Nizar ALRUB
0:2
2:0
2:2 37:32 3
BG
3. Angelina ATANASOVA
0:2
0:2
0:4 15:48 2
Group D
Name:123SetsPointsP
BG
1. Viktor ANTALFI
2:1
2:0
4:1 59:43 4
BG
2. Yoan ALEKSOV
1:2
2:0
3:2 55:46 3
BG
3. Nikolay ZOCHINOV
0:2
0:2
0:4 23:48 2
Group E
Name:1234SetsPointsP
BG
1. Aleksandar ZAYKOV
2:1
2:0
2:0
6:1 83:33 6
BG
2. Georgi YANEV
1:2
2:0
2:0
5:2 72:57 5
BG
3. Blaga GEORGIEVA
0:2
0:2
2:1
2:5 45:75 4
BG
4. Naycho BISEROV
0:2
0:2
1:2
1:6 47:82 3
Group F
Name:1234SetsPointsP
BG
1. Chavdar SLAVKOV
2:0
1:2
2:0
5:2 82:56 5
BG
2. Arif DURMUSH
0:2
2:0
2:0
4:2 59:45 5
BG
3. Todor TODOROV
2:1
0:2
2:0
4:3 67:76 5
BG
4. Maryan Furlinski
0:2
0:2
0:2
0:6 41:72 3
Group G
Name:1234SetsPointsP
BG
1. Ivana NAYDENOVA
2:1
2:0
2:0
6:1 81:57 6
BG
2. Ivaylo TANEV
1:2
2:1
2:0
5:3 84:74 5
BG
3. Mario KARAPETROV
0:2
1:2
2:0
3:4 74:73 4
BG
4. Gabriela CHAVGOVA
0:2
0:2
0:2
0:6 37:72 3
Group H
Name:1234SetsPointsP
BG
1. Nikolai MARINOV
2:1
2:0
2:0
6:1 81:70 6
BG
2. Ilyaz REDZHEP
1:2
2:1
2:0
5:3 89:71 5
BG
3. Boris SIMEONOV
0:2
1:2
2:0
3:4 75:62 4
BG
4. Dimitar VARBANOV
0:2
0:2
0:2
0:6 30:72 3