Round of 16

Saturday, 27 Mar / 00:00
undefined
Nedelcho ANDONOV
2
undefined
Todor TODOROV
0
Saturday, 27 Mar / 00:00
undefined
Aleksandar ZAYKOV
2
undefined
Aleksandra YANEVA
0
Saturday, 27 Mar / 00:00
undefined
Nikolai MARINOV
0
undefined
Yoan ALEKSOV
2
Saturday, 27 Mar / 00:00
undefined
Daniel DIMITROV
2
undefined
Ivaylo TANEV
1
Saturday, 27 Mar / 00:00
undefined
Tsvetozar MANOLOV
0
undefined
Biser GEORGIEV
2
Saturday, 27 Mar / 00:00
undefined
Iliya STILEV
1
undefined
Chavdar SLAVKOV
2
Saturday, 27 Mar / 00:00
undefined
Dian GEORGIEV
2
undefined
Yulian SPASOV
0
Saturday, 27 Mar / 00:00
undefined
Stoycho ZHEKOV
2
undefined
Viktor ANTALFI
0

Quarterfinals

Saturday, 27 Mar / 00:00
undefined
Nedelcho ANDONOV
2
undefined
Aleksandar ZAYKOV
0
Saturday, 27 Mar / 00:00
undefined
Yoan ALEKSOV
2
undefined
Daniel DIMITROV
1
Saturday, 27 Mar / 00:00
undefined
Biser GEORGIEV
2
undefined
Chavdar SLAVKOV
1
Saturday, 27 Mar / 00:00
undefined
Dian GEORGIEV
2
undefined
Stoycho ZHEKOV
1

Semifinals

Saturday, 27 Mar / 00:00
undefined
Nedelcho ANDONOV
2
undefined
Yoan ALEKSOV
0
Saturday, 27 Mar / 00:00
undefined
Biser GEORGIEV
1
undefined
Dian GEORGIEV
2

Finals

Gold match Saturday, 27 Mar / 00:00
undefined
Nedelcho ANDONOV
2
undefined
Dian GEORGIEV
1
Bronze matchSaturday, 27 Mar / 00:00
undefined
Yoan ALEKSOV
0
undefined
Biser GEORGIEV
2